Make your own free website on Tripod.com

Membentuk Insan Muttaqin,

Berilmu serta Menguasai Teknologi

Jam :
SMA Islam Ahmad Yani Google Scholar

Copyright © 2005, SMA Islam Ahmad Yani Batang, Webmaster Aponk_Com. All Right Reserved

STRUKTUR ORGANISASI

SMA ISLAM AHMAD YANI BATANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani 114 Kauman Batang 51215 Tlp (0285) 392663

Jl. Tembus Kramat Batang Jawa Tengah

DAFTAR GURU

SMA ISLAM AHMAD YANI BATANG

TAHUN 2005-2006

Susunan Pengurus OSIS beserta program kerja kepengurusannya silahkan klik disini !!

Selamat Datang Di Web Site SMA Islam Ahmad Yani Kabupaten Batang, Jawa Tengah

No

Nama

Tempat, Tanggal

Lahir

L/P

Jabatan Sekolah

Mulai Tugas

Bidang Studi

Jabatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Dra.Sri Suharsih,M.Si

Drs. Moh Akyas,M.Si

Munthoha

Maria Puspitawati,S.T

Drs. Ahmad Shidiq

Endang Maerohwati,S.Pd

Moh. Khamim, S.Pd

Ahmad Zaenuri,S.Pd

Drs. Muzairin

Drs. Fatkhurrozaq

Umma Farida, S.Pd

Ari Susilowati,S.Pd

Tri Mularsih,B.A

Ahmad Sopian

Muh Arif, S.Pd

M. Arif Rahman H, S.S

S Puji Rahayu,S.Pd

Erna Setiowati,S.Pd

Ulfan Arif

Tri Murdaningsih,S.Pd

Tati Jarwati S.Pd

Muhammad Imron

Andi S. S.Pd

Anita H. S.Pd

Batang, 08-04-1961

Batang, 24-08-1959

Batang, 06-10-1940

Batang, 15-08-1970

Batang, 17-04-1966

Batang, 10 12 1979

Pekl,12-03-1980

Batang, 05-01-1970

Batang, 11-12-1965

Batang, 01-11-1960

Batang, 17-01-1970

Cilacap, 05-08-1977

Sragen, 16-06-1969

Subang, 01-02-1978

Jakarta, 21-12-1979

Batang, 05-05-1967

Batang, 25-03-1976

Batang, 13-08-1975

Batang, 15-05-1973

Brebes, 12-3-1975

 

Pekl, 4-01-1980

P

L

L

P

L

P

L

L

L

L

P

P

P

L

L

L

P

P

L

P

P

L

L

P

Kepala Sekolah

Waka Sar – Pras

Guru

Waka Kurikulum

Guru

Guru

Guru

Waka Kesiswaan

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Waka Humasy

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru

1987

1986

1990

2002

1989

2004

2002

1993

2001

1999

1993

1995

1998

1997

1997

1998

1999

2000

2004

2004

2005

2005

2005

2005

Sosiologi

T.N,PPKn,NU

PAI

Akuntansi

Matematika

Matematika

Bhs. Inggris

Geog,Seni,Penjas

Fisika

Al-Qur’an Hadits

Kimia

Ekonomi

Biologi

Ket. Komputer

Fisika

Bhs. Indonesia

Antropol, Sejarah

PPKn, Tatanegara

NU, Bhs.Arab

Bhs. Indonesia

Kimia

Biologi

Bhs. Inggris

Sejarah, Geografi

DPK

GTY

GTY

GTT

GTY

GTT

GTT

GTY

GTT

GTT

GTY

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT

GTT