Make your own free website on Tripod.com

Membentuk Insan Muttaqin,

Berilmu serta Menguasai Teknologi

Jam :
SMA Islam Ahmad Yani Google Scholar

Copyright 2005, SMA Islam Ahmad Yani Batang, Webmaster Aponk_Com. All Right Reserved

PHOTO GALLERY SMA ISLAM AHMAD YANI

KABUPATEN BATANG

GURU DAN STAF TU

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

KEGIATAN SEKOLAH

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

KEGIATAN EKSKUL

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

DARMAWISATA

[ FULL SIZE ]

[ FULL SIZE ]

Selamat Datang Di Web Site SMA Islam Ahmad Yani Kabupaten Batang, Jawa Tengah